lehká a kompaktníPERSONN                                                      Lehká a kompaktní - jednoduchá manipulace díky šesti segmentům - příznivá cena

Hrdlovačka komínových rour

Návod k použití

Při roztahování dbát, aby se jednotlivé silonové čelisti nepokládaly přes dělící rovinu základního šestidílného stolu, ale aby byly položeny na jednotlivé roztahovací  segmenty. Při roztahování na větší průměr použijte tento postup: 

POSTUP

1. Nasaďte na zvolený průměr čelistí roztahovanou redukci, nebo rouru.

2. Začněte s roztahováním čelistí do doby, kdy Vám odpor na páce naznačí, že začínáte roztahovat hrdlo.

3. Od tohoto okamžiku sledujte stupnici měřidla a požadovaný průměr klidně přetáhněte a to minimálně o  1mm. V případě, že budete roztahovat např. redukci ze 140mm na 155mm je potřeba první roztažení přetáhnout o něco více, protože dochází ke vtažení materiálu mezi jednotlivé roztahovací segmenty.

4. Po tomto prvotním roztažení je třeba stlačit píst o trochu dolů a uvolnit čelisti. Následně vysuneme rouru směrem nahoru, otočíme mimo čelistí tak, abychom vtažené části hrdla umístili na střed čelistí.

5. Znovu nasadíme na čelisti a pokračujeme v roztahování už na požadovaný průměr.

6. Při takto zvoleném postupu by mělo být hrdlo pěkně kulaté, bez viditelných hran už po jednom pootočení.


POUŽÍVAT K ROZTAHOVÁNÍ TĚCHTO MATERIÁLŮ
nerezová ocel do síly materiálu – 1mm 
uhlíkatá ocel do síly materiálu – 2mm


ÚDRŽBA

– Udržovat v čistotě.

– Pravidelně mazat třecí plochy ocelových čelistí a silonového kužele silikonovým sprejem s příměsí teflonu.

– Pravidelně mazat spodní třecí plochu mezikruží a šest spodních vodících segmentů pracovního stolu.

– Pozor! Nemazat styčnou plochu mezi horní třecí plochou mezikruží a šesti horními segmenty pracovního stolu!

– Periodicky kontrolovat utažení imbusových šroubů s kuželovou dosedací plochou.


POZOR! 
Neroztahovat až na doraz (nebezpečí deformace)! 
Max. roztažnost na jeden zátah – 25 mm
Po každém použití uvést zařízení do základní polohy a uzavřít odpouštěcí šroub